Preferential policy for loyal customers on holidays and public holidays

Hotline: 02253 861 410

Promotions

Preferential policy for loyal customers on holidays and public holidays

 

Quý khách Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và các chương trình ưu đãi:

KHÁCH SẠN BỘ XÂY DỰNG ĐỒ SƠN

Địa chỉ: Khu 2, Vạn hương, Đồ sơn, Hải phòng

Tel: 02253 861 410 - 0914 989 299 - Fax: 02253 862 410

Email: khachsanxaydung@gmail.com

Website: www.khachsanxaydungdoson.com.vn

HOTEL SET OF CONSTRUCTION

 Khu 2, Vạn hương, Đồ sơn, Hải phòng

 02253 861 410 - 0914 989 299 - Fax: 02253 862 410

 khachsanxaydung@gmail.com

 www.khachsanxaydungdoson.com.vn

 
 
newsletter
Follow us :

Designed by Viet Wave