Khách Sạn Xây Dựng

Hotline: 02253 861 410

Contact us

KHÁCH SẠN BỘ XÂY DỰNG ĐỒ SƠN

Địa chỉ: Khu 2, Vạn hương, Đồ sơn, Hải phòng

Tel: 02253 861 410 - 0914 989 299 - Fax: 02253 862 410

Email: khachsanxaydung@gmail.com

Website: www.khachsanxaydungdoson.com.vn

 
Để đặt chỗ, thắc mắc hoặc nhận xét, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi biểu mẫu trực tuyến bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất có thể. Cảm ơn bạn đã quan tâm và chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ bạn.
KHÁCH SẠN XÂY DỰNG ĐỒ SƠN

 Khu 2, Vạn hương, Đồ sơn, Hải phòng

 02253 861 410 - 0914 989 299 - Fax: 02253 862 410

 khachsanxaydung@gmail.com

 www.khachsanxaydungdoson.com.vn

 
newsletter
Follow us :

Designed by Viet Wave